Vùng Đất Kỳ Diệu

Vùng Đất Kỳ Diệu

Tác giả: Đang Cập Nhật

Tình trạng: Đang Cập Nhật

Thống kê: 305 1,206 588,558

Mấy thằng bạn cũ gặp nhau kể chuyện về những cô nàng họ từng gặp. mấy câu chuyện fantasy, nghe điêu điêu, quá tốt đẹp để trở thành thật

Cảnh báo độ tuổi: Truyện tranh Vùng Đất Kỳ Diệu có thể có nội dung và hình ảnh nhạy cảm, không phù hợp với lứa tuổi của bạn. Nếu bạn dưới 16 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.

Danh sách chương

10/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
28/10/2020
26/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
Bình Luận (64)
Long Nữ
Long NữẨn Danh 28 Ngày Trước
Bạn cần thấu hiểu tánh Không. Tánh Không thì khác với không có gì hết. Ở đây tôi muốn nói tới bản tánh của các hiện tượng thì như một giấc mơ. Nó hơi khó hiểu một chút. Cái này được gọi là cái bàn, nhưng ta không thể tìm thấy cái bàn trong những bộ phận của nó. Ngài Chandrakirti (Nguyệt Xứng) thường lấy cỗ xe ngựa làm ví dụ. Ta không thể tìm ra cỗ xe ngựa trong những bộ phận của nó. Chiếc xe hơi thì cũng thế. Tánh Không cũng là sự tương thuộc. Nếu chúng ta hiểu rõ nhân và quả thì ta sẽ hiểu được tánh Không.
Trả lời
Tuan
TuanẨn Danh 1 Tháng Trước
Có em nữ nào ở hà nội k ạ. Kết bạn zalo mình: 0926232592
Trả lời
kakakaka
kakakakaẨn Danh 2 Tháng Trước
thíchs cặp cô Lee với anh nv may mắn nhất :))
Trả lời
Người cầm đèn
Người cầm đènẨn Danh 2 Tháng Trước
Do not go gentle to that good night...
Trả lời
Long Nữ
Long NữẨn Danh 3 Tháng Trước
Nếu được thân pháp-tánh công-đức

Dùng pháp oai-lực hiện thế-gian

Thời được thập-địa, mười tự-tại

Tu-hành các độ, thắng giải-thoát

Thời được quán-đảnh đại thần-thông

Trụ nơi tối-thắng các tam-muội.

Nếu được quán-đảnh đại-thần-thông

Trụ nơi tối thắng các tam-muộI

Thời khắp mười-phương chỗ chư Phật

Đáng thọ quán-đảnh được thắng-vị

Thời được tất cả Phật mười phương

Tay lấy cam-lộ rưới trên đảnh

Thời thân đầy khắp như hư-không

An-trụ bất-động khắp mười-phương.
Trả lời
á
áẨn Danh 3 Tháng Trước
Long Nữ Valaniakakakakakakaka
Trả lời
GOOD
GOODẨn Danh 3 Tháng Trước
Long Nữ Ánh sáng trong đêm tối.
Trả lời
Doãn Chí Bình
Doãn Chí BìnhẨn Danh 2 Tháng Trước
Long Nữ Chào
Trả lời
Long Nữ
Long NữẨn Danh 3 Tháng Trước
Nếu thân sáng chói vô-hạn-lượng

Thời được quang-minh bất-tư-nghị

Nếu được quang-minh bất-tư-nghị

Quang-minh này hiện những liên-hoa.

Những quang-minh từ liên-hoa hiện

Có vô-lượng Phật ngự trên liên-hoa

Thị-hiện mười phương đều khắp cả

Đều hay điều-phục các chúng-sanh.

Nếu hay điều-phục các chúng-sanh

Thời hiện vô-lượng thần-thông-lực.

Nếu hiện vô-lượng thần-thông-lực

Thời trụ bất-tư-nghị cõi nước,

Thời diễn thuyết bất-tư-nghị pháp

Khiến bất-tư-nghị chúng hoan-hỉ.

Thời dùng sức trí-huệ, biện-tài

Tùy tâm chúng-sanh mà giáo-hóa.

Nếu dùng sức trí-huệ, biện tài

Tùy tâm chúng-sanh mà giáo-hóa

Thời dùng trí-huệ làm tiên-đạo

Thân, ngữ, ý, thường không lầm lỗi.

Nếu dùng trí-huệ làm tiên đạo

Thân ngữ ý thường không lầm lỗi

Thời nguyện-lực tất được tự-tại

Tùy theo các loài mà hiện thân.

Nếu nguyện-lực ấy được tự-tại

Tùy theo các loài mà hiện thân

Thời lúc tùy chúng, mà thuyết-pháp

Ấm-thinh tùy loại, khó nghĩ bàn

Thời với tâm tất cả chúng-sanh

Một niệm biết cả không thừa sót.

Nếu với tâm tất cả chúng-sanh

Một niệm biết cả không thừa sót.

Thời biết phiền-não không từ đâu

Trọn không còn chìm trong sanh-tử.

Nếu biết phiền-não không từ đâu

Trọn không còn chìm trong sanh-tử

Thời được thân công-đức pháp-tánh

Dùng pháp oai-lực hiện thế-gian.
Trả lời
Long Nữ
Long NữẨn Danh 3 Tháng Trước
Nếu đủ ba mươi hai tướng hảo

Tám mươi tùy hảo đồng nghiêm-sức

Nếu đủ tùy hảo đồng nghiêm-sức

Thời thân sáng chói vô-hạn-lượng.
Trả lời