Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11 Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện Chap 10 - Next Chap 11
Bình Luận (97)
Cục trưởng FBI
Cục trưởng FBIẨn Danh 17 Giờ Trước
Trên truyện nén đổi thành "kẻ phản diện đào tạo anh hùng" mới đúng
Trả lời
FA
FAThành Viên 3 Ngày Trước
thế là "kẻ đào tạo anh hùng" ra đời
Trả lời
lololol
lolololẨn Danh 3 Ngày Trước
tội main :)) muốn giết cũng khó khổ vl
Trả lời
Nguyễn Ngân
Nguyễn NgânThành Viên 3 Ngày Trước
Tui ủng hộ BL nha
Trả lời
Quang Hiển
Quang HiểnẨn Danh 4 Ngày Trước
Đời dell như main mơ :))
Trả lời
Denty
DentyẨn Danh 4 Ngày Trước
tác giả nên thêm tag yaoi đi, nhìn toàn hint :D
Trả lời
Sui
SuiẨn Danh 4 Ngày Trước
Plot twists :))
Trả lời
D F
D FThành Viên 5 Ngày Trước
:))
Trả lời
JIKIKA KANEKI
JIKIKA KANEKIThành Viên 5 Ngày Trước
...........
Trả lời
Nguyễn Toàn
Nguyễn ToànThành Viên 5 Ngày Trước
Bộ này cảm thấy thiếu, thiếu lý do làm sao mà nv9 cứ phải làm người xấu. Mà sao cứ phải khăng khăng giết thằng kia nhỉ? thiếu lý do làm đọc không cuốn vào đc
Trả lời