Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

Tên Khác: Hành Trình Tu Tiên

Tác giả: Đang Cập Nhật

Tình trạng: Đang Cập Nhật

Thống kê: 4263 15,185 16,981,721

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt...

Danh sách chương

03/04/2020
03/04/2020
02/04/2020
28/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
20/02/2020
17/02/2020
09/02/2020
03/02/2020
24/01/2020
20/01/2020
18/01/2020
12/01/2020
06/01/2020
02/01/2020
26/12/2019
19/12/2019
17/12/2019
09/12/2019
02/12/2019
25/11/2019
22/11/2019
16/11/2019
06/11/2019
04/11/2019
02/11/2019
31/10/2019
29/10/2019
27/10/2019
25/10/2019
23/10/2019
21/10/2019
19/10/2019
17/10/2019
14/10/2019
10/10/2019
07/10/2019
04/10/2019
01/10/2019
29/09/2019
26/09/2019
24/09/2019
22/09/2019
20/09/2019
18/09/2019
13/09/2019
11/09/2019
09/09/2019
05/09/2019
05/09/2019
31/08/2019
29/08/2019
25/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
21/08/2019
19/08/2019
15/08/2019
13/08/2019
07/08/2019
06/08/2019
06/08/2019
31/07/2019
29/07/2019
27/07/2019
21/07/2019
19/07/2019
16/07/2019
14/07/2019
12/07/2019
10/07/2019
08/07/2019
06/07/2019
04/07/2019
02/07/2019
30/06/2019
28/06/2019
24/06/2019
22/06/2019
20/06/2019
18/06/2019
16/06/2019
14/06/2019
12/06/2019
10/06/2019
08/06/2019
06/06/2019
04/06/2019
02/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
26/04/2019
24/04/2019
22/04/2019
19/04/2019
17/04/2019
15/04/2019
13/04/2019
11/04/2019
09/04/2019
01/04/2019
30/03/2019
24/03/2019
22/03/2019
20/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
08/03/2019
07/03/2019
06/03/2019
05/03/2019
04/03/2019
03/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
23/02/2019
22/02/2019
21/02/2019
20/02/2019
19/02/2019
18/02/2019
17/02/2019
08/02/2019
06/02/2019
03/02/2019
01/02/2019
27/01/2019
24/01/2019
20/01/2019
17/01/2019
15/01/2019
13/01/2019
11/01/2019
09/01/2019
07/01/2019
05/01/2019
03/01/2019
01/01/2019
30/12/2018
28/12/2018
24/12/2018
22/12/2018
14/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
25/11/2018
24/11/2018
18/11/2018
17/11/2018
11/11/2018
10/11/2018
04/11/2018
03/11/2018
28/10/2018
27/10/2018
22/10/2018
21/10/2018
14/10/2018
13/10/2018
10/10/2018
09/10/2018
07/10/2018
06/10/2018
05/10/2018
04/10/2018
02/10/2018
29/09/2018
27/09/2018
22/09/2018
20/09/2018
16/09/2018
13/09/2018
12/09/2018
11/09/2018
09/09/2018
06/09/2018
02/09/2018
30/08/2018
27/08/2018
26/08/2018
25/08/2018
24/08/2018
23/08/2018
21/08/2018
21/08/2018
20/08/2018
19/08/2018
18/08/2018
17/08/2018
16/08/2018
12/08/2018
09/08/2018
04/08/2018
02/08/2018
29/07/2018
01/08/2018
27/07/2018
25/07/2018
21/07/2018
20/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
21/02/2019
21/02/2019
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018

Cùng thể loại

 • Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn
  5 Tháng Trước Hot

  Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn

  Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 170,789

  Lượt theo dõi: 922

  Bạn gái Phách Thôi, tiền thuê nhà đến kỳ, chỉ có thể cùng hai cái nữ nhân xa lạ cùng thuê, tổ tiên tích đức, giao phó ta một đôi có thể nhìn rõ hết thảy con mắt, ta chuẩn bị làm lại từ đầu, chơi đùa đổ thạch, nhìn xem phong thuỷ, lưu manh cổ phiếu, dùng tiền đem ức hiếp ta ông chủ cũ thu mua, muố...
 • Hình Như Tôi Đã Tái Sinh Vào Yandere Otome Game
  5 Tháng Trước Hot

  Hình Như Tôi Đã Tái Sinh Vào Yander...

  Hình Như Tôi Đã Tái Sinh Vào Yandere Otome Game
  Tên khác: It Seems Like I Got Reincarnated Into The World Of A Yandere Otome Game; Yandere-Kei Otomege No Sekai Ni Tensei Shite Shimatta You Desu

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 17,919

  Lượt theo dõi: 303

  Không hiểu sao từ khi tôi lớn lên, tôi đã luôn cảm thấy cái thế giới này rất ư là..."déjà vu" Nhưng vấn đề nằm ở chỗ.... xung quanh tôi thậm chí còn không ai biết "déjà vu" là gì!!! Mãi rồi một ngày, Lycoris tôi, được hay tin hôn sự của mình đã được quyết định xong. Và khoảnh khắc tôi nhìn thấy ảnh ...
 • Karate Shoukoushi Kohinata Minoru
  8 Tháng Trước

  Karate Shoukoushi Kohinata Minoru

  Karate Shoukoushi Kohinata Minoru

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 394,934

  Lượt theo dõi: 137

  Kohinata Minoru - 18 tuổi là thành viên của CLB thể dục thể thao nhưng do không có tài năng và bị các đàn anh ghen ghét nên bị đuổi khỏi CLB và còn bị họ đánh. Khi đó sinh viên Karate của CLB Karate 2 - Mutou Ryuuji - thấy Minoru bị đánh ở trong phòng thể dục. Chẳng những ko bảo vệ Minoru, anh ta lạ...
 • Đả Khai Nam Thần Đích Xác Tư Thế
  1 Năm Trước Hot

  Đả Khai Nam Thần Đích Xác Tư Thế

  Đả Khai Nam Thần Đích Xác Tư Thế

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 8,984

  Lượt theo dõi: 75

  Nữ chính bá đạo truy tìm kí ức, nhanh chóng tìm nam thần trong cuốn sách. Nghĩ trong lòng: Để nam thần trong cuốn sách yêu mình sao… Hệ thống ngươi cho ta cái nhiệm vụ quỷ gì thế?
 • Bí Cảnh Thất Lạc
  1 Năm Trước Hot

  Bí Cảnh Thất Lạc

  Bí Cảnh Thất Lạc

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 20,956

  Lượt theo dõi: 313

  Trong lúc vô tình lựa chọn 《 Thất lạc bí cảnh 》 Tử vong tuyển hạng, linh hồn của Cổ Thần Vũ bị cuốn vào bên trong thế giới trò chơi . Hắn trùng sinh luân hồi bên trong bí cảnh, lại tại sau khi sống lại được cho biết đây là một thế giới.hoàn toàn giải cấm Nơi này không có trật tự xã hội, không có hàn...
 • Madame Petit
  1 Năm Trước

  Madame Petit

  Madame Petit

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 2,703

  Lượt theo dõi: 9

  Vào những năm 1920, Mariko, 16 tuổi, cưới một người đàn ông 30 tuổi. Cô ấy thật sự rất vui mừng được làm vợ anh ta và háo hức tham gia chuyến tàu phương đông ở Thổ Nhĩ Kỳ để đi nghỉ tuần trăng mật. Trớ trêu thay chồng cô lại chết ngay đêm đầu tiên của chuyến đi và đó chỉ mới là bắt đầu cho cuộc phiê...
Bình Luận (1773)
Pleiplei
PleipleiẨn Danh 2 Giờ Trước
Sao mấy chap đầu đọc chả hiểu j thế:)
Trả lời
Đấng tối cao
Đấng tối caoẨn Danh 8 Giờ Trước
Internet speed Chào sàn giao dịch vàng miếng trong những năm trước và trong nước thì không nên quá nhiều thời gian và công sức và những gì bạn muốn làm gì thì của bạn và em Nợanh và có khả năng làm việc độc lập với em qua nhà chị chơi ở nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng nhất thế giới hiện nay Chào sàn giao dịch vàng trong dân chúng
Trả lời
Phan Thành Đạt
Phan Thành ĐạtThành Viên 3 Giờ Trước
Đấng tối cao Bớt spam đi bạn ơi làm người thì làm ơn đừng làm ơn đừng spam nữa
Trả lời
Đấng tối cao
Đấng tối caoẨn Danh 8 Giờ Trước
Internet speed Chào sàn giao dịch vàng miếng trong những năm trước và trong nước thì không nên quá nhiều thời gian và công sức và những gì bạn muốn làm gì thì của bạn và em Nợanh và có khả năng làm việc độc lập với em qua nhà chị chơi ở nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng nhất thế giới hiện nay Chào sàn giao dịch vàng trong dân chúng
Trả lời
Đấng tối cao
Đấng tối caoẨn Danh 8 Giờ Trước
Internet speed Chào sàn giao dịch vàng miếng trong những năm trước và trong nước thì không nên quá nhiều thời gian và công sức và những gì bạn muốn làm gì thì của bạn và em Nợanh và có khả năng làm việc độc lập với em qua nhà chị chơi ở nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng nhất thế giới hiện nay Chào sàn giao dịch vàng trong dân chúng
Trả lời
Đấng tối cao
Đấng tối caoẨn Danh 8 Giờ Trước
Internet speed Chào sàn giao dịch vàng miếng trong những năm trước và trong nước thì không nên quá nhiều thời gian và công sức và những gì bạn muốn làm gì thì của bạn và em Nợanh và có khả năng làm việc độc lập với em qua nhà chị chơi ở nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng nhất thế giới hiện nay Chào sàn giao dịch vàng trong dân chúng
Trả lời
Đấng tối cao
Đấng tối caoẨn Danh 8 Giờ Trước
Internet speed Chào sàn giao dịch vàng miếng trong những năm trước và trong nước thì không nên quá nhiều thời gian và công sức và những gì bạn muốn làm gì thì của bạn và em Nợanh và có khả năng làm việc độc lập với em qua nhà chị chơi ở nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng nhất thế giới hiện nay Chào sàn giao dịch vàng trong dân chúng
Trả lời
Đấng tối cao
Đấng tối caoẨn Danh 8 Giờ Trước
Internet speed Chào sàn giao dịch vàng miếng trong những năm trước và trong nước thì không nên quá nhiều thời gian và công sức và những gì bạn muốn làm gì thì của bạn và em Nợanh và có khả năng làm việc độc lập với em qua nhà chị chơi ở nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng nhất thế giới hiện nay Chào sàn giao dịch vàng trong dân chúng
Trả lời
Đấng tối cao
Đấng tối caoẨn Danh 8 Giờ Trước
Internet speed Chào sàn giao dịch vàng miếng trong những năm trước và trong nước thì không nên quá nhiều thời gian và công sức và những gì bạn muốn làm gì thì của bạn và em Nợanh và có khả năng làm việc độc lập với em qua nhà chị chơi ở nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng nhất thế giới hiện nay Chào sàn giao dịch vàng trong dân chúng
Trả lời
Đấng tối cao
Đấng tối caoẨn Danh 8 Giờ Trước
Internet speed Chào sàn giao dịch vàng miếng trong những năm trước và trong nước thì không nên quá nhiều thời gian và công sức và những gì bạn muốn làm gì thì của bạn và em Nợanh và có khả năng làm việc độc lập với em qua nhà chị chơi ở nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng nhất thế giới hiện nay Chào sàn giao dịch vàng trong dân chúng
Trả lời