15 Minutes Chap 36

15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37
15 Minutes Chap 36 - Next Chap 37

Bình Luận (50)
Mỹ
MỹThành Viên 3 Tháng Trước
Ko hiểu chap cuối đoạn thời sự cho lắm, mn giải thích cho tui với !!
Trả lời
L
LẨn Danh 3 Tháng Trước
Mỹ Thằg main dừng thời gian và dàn cảnh thằng kia hiếp cầm dao định hiếp dâm 1 cô gái rồi cho thời gian bình thường lại với mấy cái điện thoại lũ dân chúng đang quay và anh kia lên kiệu để anh da đen khiêng và nhảy
Trả lời
Mỹ
MỹThành Viên 3 Tháng Trước
L Ok thanks nhiều nha
Trả lời
Mỹ
MỹThành Viên 3 Tháng Trước
Ai đó giải thích cốt truyện cho tui với, làm ơn !!!
Trả lời
uivca loz
uivca lozẨn Danh 3 Tháng Trước
con ở chap 4 đã mặc quần tất còn mang thêm tất cổ ngắn làm gì nữa
Trả lời
Martis
MartisẨn Danh 3 Tháng Trước
con đó mặc cái gì màu nâu vậy?
Trả lời
Mine
MineẨn Danh 3 Tháng Trước
Sau khi đọc lại 2 chap cuối mấy lần thì mãi mới hiểu =]]
35: main gặp con kia cầm đt của nó để xóa ký ức của nó và bảo con ny là cũng xóa đi
36 : trả thù thằng kia vì cái hôm mẹ thg main chết con này k đón đc vì bị thằng to cao đen hôi đó hiếp dâm . Cuối cùng tưởng xóa kí ức r ai dè cả 2 đ xóa =]]
Trả lời
Ukm
UkmẨn Danh 4 Tháng Trước
Chap 36 đoạn kia có vẻ dịch sai phải 4 tháng sau thì đoạn thời sự ms là 4 tháng trước kể từ khi main trả đũa tk kia :v
Trả lời
An Hoa Le Nguyen
An Hoa Le NguyenThành Viên 6 Tháng Trước
Truyện hack não vkl
Trả lời
ok e
ok eẨn Danh 7 Tháng Trước
đm em ngồi trên xe bus đell phải vk anh mới đau tdn :))
Trả lời