1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11
1-Nen A-Gumi No Monster Chap 10 - Next Chap 11

Bình Luận (102)
An Ann
An AnnThành Viên 1 Ngày Trước
lấy hóa chất ngu lắm, vì chưa nộp bài tập hóa mà =))
Trả lời
Vo Kiet
Vo KietThành Viên 2 Ngày Trước
Hen GI long moi suy nghi han hep
Trả lời
hoàng yugi
hoàng yugiẨn Danh 5 Ngày Trước
nồng độ axit là 5% nên méo sao cả
Trả lời
xCd
xCdẨn Danh 5 Ngày Trước
hoàng yugi toàn chơi nên các bạn rất hạn hẹp(dốt) về kiến thức hóa
Trả lời
kohinata
kohinataThành Viên 5 Ngày Trước
rất tỉnh và đẹp zai
Trả lời
Shou
ShouẨn Danh 5 Ngày Trước
Thầy rất tỉnh và đẹp trai. Về sau chắc phải gắn thêm mác harem cho truyện
Trả lời
Araki Nala
Araki NalaThành Viên 5 Ngày Trước
cực mê bộ này mà ra chậm như rùa spoil nhẹ tí, thầy hông sao đâu vì lọ axit đó nồng độ thấp tè à
Trả lời
Trần Linh
Trần LinhThành Viên 5 Ngày Trước
Jimi sensei: "Xin lỗi. Tôi đã đi tìm lọ hóa chất đó. Tôi có thể xin phép lấy lại nó được không." :))
Ông thầy tỉnh vkl
Trả lời
haha
hahaẨn Danh 5 Ngày Trước
thôi, cảm ơn, tôi sẽ tự đi kiếm bình nước của mình
Trả lời
haha
hahaẨn Danh 5 Ngày Trước
à thì cuối cùng đó là lọ nước mà:)))
Trả lời