Đang Cập Nhật

Tình trạng
 • 9981 - Chín Chín Tám Mươi Mốt
  2 Năm Trước
  552 168,886
 • The Strongest Virus
  12 Tháng Trước Hot
  697 111,805
 • Tam Nhãn Hao Thiên Lục
  2 Tháng Trước Hot
  2,216 1,212,481
 • Phụng Lâm Thiên Hạ Vương Phi 13 Tuổi
  7 Năm Trước Hot
  929 216,159
 • Lớp Trưởng Đại Nhân
  12 Tháng Trước
  327 180,802
 • Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn
  9 Tháng Trước Hot
  6,977 5,260,814
 • Horizon
  2 Năm Trước
  246 99,008
 • Tối Cường Tà Thiếu
  1 Năm Trước
  1,085 566,590
 • Kamisama, Kisama Wo Koroshitai
  2 Năm Trước Hot
  543 242,651
 • Thần Hoàng
  3 Năm Trước
  125 25,245
 • Phượng Nghịch Thiên Hạ
  8 Tháng Trước Hot
  11,769 4,446,374
 • Shimauma
  1 Năm Trước Hot
  29 10,793
 • The Sword Of Emperor
  2 Năm Trước
  212 93,175
 • Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2
  2 Năm Trước
  414 178,916
 • Cố Lên Nào, Đại Ma Vương
  3 Năm Trước
  745 447,706
 • Cách Ly Thế Giới
  3 Năm Trước
  238 25,641
 • Shiro No Koukoku Monogatari
  2 Năm Trước
  1,200 216,574
 • Vương Bài Ngự Sử
  2 Năm Trước
  530 152,478
 • Mercenary Maruhan
  2 Năm Trước
  216 141,904
 • Boku No Hero Academia
  1 Ngày Trước Hot
  37,239 33,603,786
 • Hạch Lực Đột Phá
  6 Năm Trước
  394 120,966
 • Thần Châu Kỳ Hiệp
  7 Năm Trước
  37 36,836
 • Thiên Hạ Đệ Nhất Manh Phu
  6 Năm Trước
  447 104,073
 • Vương Giả Du Hí
  2 Năm Trước
  50 19,455
 • Thế Giới Tiên Hiệp
  1 Năm Trước Hot
  5,677 2,841,176
 • Lập Hoa Chánh Nhân
  2 Năm Trước
  23 32,100
 • Aku No Higan
  6 Năm Trước
  319 204,255
 • Ma Vương Và Dũng Sĩ Và Thánh Kiếm Thần Điện
  4 Năm Trước Hot
  1,107 144,074
 • Yukikaze
  2 Năm Trước
  77 62,215
 • Thiện Lương Tử Thần
  2 Tháng Trước Hot
  3,837 1,019,416
 • Thiên Hạ Vô Lại
  2 Năm Trước
  163 111,806
 • Tháp Kỳ
  3 Năm Trước
  482 592,362
 • Trảm Long
  12 Tháng Trước
  294 54,675
 • Du Thế Vô Song
  2 Năm Trước Hot
  1,133 265,391
 • Vision Land
  7 Năm Trước
  29 16,440
 • Hiệp Sĩ Song Sinh
  7 Năm Trước
  56 6,869
 • Cơn Bão Đỏ
  7 Tháng Trước Hot
  3,080 2,722,506
 • Phi Sắc Dị Văn Lục
  2 Năm Trước
  487 85,811
 • Ngân Chi Thủ Mộ Nhân
  10 Tháng Trước Hot
  4,982 2,143,247
 • Thời Đại X Long
  2 Tháng Trước Hot
  4,857 1,190,148